Μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλα offshore μυστικά.

8 Nov

PROJECT ANTISYSTEM

Σιωπή ιχθύος τηρούν μερικές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, δημοσιοποιώντας ελάχιστα ή και καθόλου οικονομικά δεδομένα σχετικά με τη δραστηριοποίησή τους σε χώρες εκτός της έδρας τους. Σύμφωνα με Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, που δημοσιοποιείται σήμερα, 90 από τις 124 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν, δεν αποκαλύπτουν τους φόρους που καταβάλλουν σε ξένες χώρες, ενώ 54 επιχειρήσεις δεν δημοσιοποιούν καμία πληροφορία σχετικά με τα έσοδα που απολαμβάνουν σε αυτές.

Η Έκθεση «Διαφάνεια στην Εταιρική Πληροφόρηση» (Transparency in Corporate Reporting), βάζει στο μικροσκόπιο 124 επιχειρήσεις της λίστας Forbes με τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες στον κόσμο, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 14 τρις δολάρια. Ως κριτήρια για την αξιολόγηση των εταιρειών ελήφθησαν τα μέτρα που λαμβάνουν για την πρόληψη της διαφθοράς, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούν σχετικά με τις θυγατρικές και τους ομίλους, και τα βασικά οικονομικά δεδομένα για τις διεθνείς δραστηριότητές τους.

Ανέτοιμες για την αυστηροποίηση των κανόνων διαφάνειας

Με το νέο θεσμικό…

View original post 518 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: