Ο καλύτερός μας πελάτης είναι η Τουρκία!

14 Mar

olympia.gr - 2008-2019 - 11 χρόνια- 400εκ VIEWS

Η Τουρκία έχει εξελιχθεί στον καλύτερο εισαγωγέα της Ελλάδας!Δείτε τους σχετικούς πίνακες. Στον πρώτο πίνακα που αναφέρεται σε ένα τρίμηνο μόνο πολλαπλασιάστε τα ποσά επί 4 για να καταλάβετε που βρίσκονται τα νούμερα σε ετήσια βάση. …

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: