ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ. Θέσφατα και αξιώματα της κρατικής θεωρίας και της στρατηγικής θεωρίας

30 May

προσπάθεια αποτύπωσης αποτρεπτικών παραστάσεων που θα πείσουν τον αντίπαλο πως τον συμφέρει (επειδή είναι μεγάλο το κόστος) να μη εκτελέσει τις απειλές του ή να μειώσει τις διεκδικήσεις σε σημείο που υπάρχει, ενδεχομένως, συμβιβασμός [Ο Τζων Φορμπς Νας (John Forbes Nash) , ο οποίος γενίκευσε το πρόβλημα σε παιχνίδια μη μηδενικού αθροίσματος και πρόσφερε σαν λύση την ισορροπία Νας (Nash Equilibrium)

Εκδόσεις Ποιότητα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ

Θέσφατα και αξιώματα της κρατικής θεωρίας και της στρατηγικής θεωρίας

 Π. Ήφαιστος, https://www.facebook.com/groups/StrategyStateTheory/

imerisia_LARGE_t_1061_44016596_type13031

1. Εισαγωγή: Περί μπλόφας, κινδύνου και αναμετρήσεων μέσων και θελήσεων στον ανελέητο και ηθικά στερημένο διεθνές πεδίο.

Ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες κάθε συγκυρίας κάθε διαπραγμάτευση μεταξύ διαφορετικών κρατικών δρώντων φορέων διαφορετικής τυπικής λογικής και διαφορετικών συμφερόντων συνεπάγεται ανταγωνισμό, σύγκρουση και μπλόφα.

Ο καθείς προσέρχεται σύμφωνα με την οικεία τυπική λογική (βλ. πιο κάτω). Καίριας σημασίας είναι η εκατέρωθεν δύναμη και η ικανότητα διαπραγμάτευσης με τρόπο που βελτιστοποιεί την οικεία δύναμη. Ο κίνδυνος-ρίσκο που διατρέχεις είναι η διαφορά μεταξύ της δικής σου ικανότητας οργάνωσης, βέλτιστης χρήσης των μέσων που διαθέτεις και δδιαπραγματευτικώνικανοτήτων και αντίστοιχα του αντιπάλου.

Στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ μετά τον Ιανουάριο 2005 εμείς απειλούσαμε με ρήξη που ενδεχομένως να έχει…

View original post 3,438 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: