«ΤΕΛΕΙΩΣΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ»; ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

13 Jun

Εκδόσεις Ποιότητα

Π. Ήφαιστοςhttps://www.facebook.com/groups/StrategyStateTheory/

Η έκθεση «American War and Military Operations Casualties: Lists and Statistics» που αναρτάται μαζί με το παρόν σύντομο σχόλιο είναι πολλαπλά σημαντική. Προσφέρεται για εκτιμήσεις όσον αφορά τον ηγεμονισμό και τον ρόλο της τεχνολογίας. Οδηγεί σε βάσιμες συναρτήσεις για το είδος των σύγχρονων πολέμων και τις μεταμοντέρνες στρατηγικές μαλακής ισχύος (soft power) που αλλάζουν σημαντικά την σχέση κόστους/οφέλους των δρώντων της διεθνούς πολιτικής.

Υπογραμμίζουν επίσης τον ρόλο του κράτους, την σημασία της πατρίδας και τον έσχατο χαρακτήρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας η διασφάλιση της οποίας αποτελεί την μόνη εγγύηση ευημερίας και ασφάλειας ενός έθνους. Περνώντας στην τρίτη ιστορική εποχή θα επιβιώσουν με ευημερία και σχετική ασφάλεια όσοι κατανοήσουν τον ρόλο της οικείας πολιτείας για την συλλογική τους ελευθερία.Πικασσό

[Ιστορικές φάσεις:

α) από την βαρβαρότητα στον πολιτικό πολιτισμό, την κλασική εποχή μέχρι και την πτώση της Βασιλεύουσας Πόλης το 1453.

β) από την αφετηρία του κρατοκεντρικού συστήματος…

View original post 2,441 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: